IvyOnline mang đến phương pháp học tập hoàn toàn mới, không chỉ hiệu quả mà còn tràn đầy cảm hứng. Bạn đã sẵn sàng để tiếp cận phương pháp học tập hiện đại của thế kỷ 21?

THÁNGSẢN PHẨMCẤP ĐỘGIỜ HỌCLỊCH HỌCKHAI GIẢNG
09/2022SoftskillsYoung Orator18:30 – 20:30Thứ 3- Thứ 514/09
09/2022SoftskillsDebate18:30 – 20:30Thứ 2- Thứ 415/9
09/2022IELTSIE-BT6 (18:00-20:30)
CN (14:00-16:30)
Thứ 3- Thứ 523/9
09/2022SoftskillsStorytelling10:00 – 12:00Thứ 6-CN17/9
09/2022IELTSPre-IE A18:00-20:30Thứ 7-Cn26/9
10/2022IELTSIE-A14:00 – 16:30Thứ 2- Thứ 416/10
10/2022IELTSIE-AT6 (18:00-20:30)
CN (9:30-12:00)
Thứ 7-Cn10/10
10/2022IELTSIE-C18:30-21:00Thứ 6-CN17/9
10/2022IELTSIE-B14:00 – 16:30Thứ 4-Thứ 721/10
11/2022IELTSPre-IE AT7 (15:00 – 17:30)
CN:(18:00 – 20:30)
Thứ 7-Cn5/11
10/2022SoftskillsTED talks10:00 – 12:00Thứ 7-Cn10/9
10/2022SoftskillsDebate18:30 – 20:30Thứ 7-Cn18/10
10/2022SoftskillsYoung Orator18:30 – 20:30Thứ 3- Thứ 526/10
10/2022SoftskillsStorytelling10:00 – 12:00Thứ 2- Thứ 422/10
10/2022SoftskillsTED talks10:00 – 12:00Thứ 7-Cn29/10